<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.10.06

Malta-Magyaroszag 2-1


Malta - Magyaroszag 2 - 1


Madonna, huma kellhom ikunu! A post dedicated to my Hungarian friends Viktor Luszcz, Balint Szlanko and Andras Inotai. I've been saying for ages that I love Hungarians.
ps: note the delicious but understandable hyberbole on di-ve.com.

Schembri Schembri


The first victory since 1982 (I was seven then, I am thirty now) and only the third since 1975 (the year I was born) in UEFA qualifications. I cannot believe it. I got home from Marouilles (provincia di Metz) half-dead and only switched on the computer with a faint flicker of hope that accompanies the viewing of every result of the national team. The UEFA website title did not help: "Hungary Win Ends Malta Famine" does not betray a perfect grasp of English... let alone give any clue about the final result.

But we bloody well won. I feel like we won the World Cup. Don't give me a draw with Croatia (although in some quarters tonight some would have loved at least a draw with the men from Zagreb). To hell with a draw with Bojinov's Bulgaria. No, no. I don't care if the Hungary side is a shadow of the once mighty Magyars of Puskas and Masopust. We beat them. Two goals to nil. Schembri scored, Mifsud shone and Gilbert Agius provided the assists.

Carcade anyone?

From the other pitches:

 • My new pet hate Portugal had their come-uppance losing to that drab team called Poland. - the irony of it all? Both goals were scored by... wait for it.... EUZEBIUSZ SMOLAREK.
 • David Trezeguet was voted the player that most Frenchies would not want on the national squad. He responded in his usual fashion - two goals against the Far Oer.
 • Mighty Eng-er-land fell to Croatia, the team held to a draw recently by the valiant Maltese (yep, today they are valiant). The other team to draw recently in Malta (Bulgaria) came over to Luxembourg and meted out a narrow 1-0 defeat to this great footballing nation.
 • The question remains. Come March... will we beat Moldova?
And finally...
FORZA MALTA (Benny u Tonia)
tradotta bin-nejk mill-istudenti kors tal-ligi (Ultras Universita' 1993-1999)

Forza Malta nghajtu lkoll
Force Malta we say all

B'vuci soda nghajtu gowl
With a strong voice we say goal

Meta nilghabu go Ta' Qali
When we play in "it falls me"

B'kowc barrani imhejjijin
With a foreign coach we're spleen

Issa zgur l'ghandna tim qawwi
Now for sure we have a rough team

Mel'ejjew ilkoll flimkien
So come on all you together

Issapportjaw 'il dan it-tim
Come support this very team

It-tim li huwa ta' kullhadd
The team that is of everyone

Id-dinja kollha taf illum
All the world knows today

Kullhadd tghallem il-ballun
Everyone Learns the ball

13.7.06

Għeluq

L-emozzjonijiet tal-kampjunat: plejers jiċċelebraw jew b'wiċċ ta' diżappunt, jiġġieldu jew jagħmlu ħbieb, partitarji jifirħu jew jitnikktu, kommentaturi jgħajtu l-kelma gowl f'diversi lingwi, bnadar jixxejru... kollu bil-mużika tas-silta One, tal-U2.

We're one, but we're not the same... u darba kull erba' snin, permezz tal-logħba sabiħa tal-futbol, id-dinja donnha tingħaqad daqsxejn aktar.
Grazzi lill-kontributuri u lill-qarrejja kollha ta' dan il-blogg. Il-kampjunat ta' din is-sena kien sabiħ ħafna, u ħadt pjaċir ngħixu hawnhekk, magħkom, fuq il-bloggosfera Maltija. Forsi erba' snin oħra nerġgħu nagħmluha.

Saħħiet.

TotoDinja 1-X-2: RiżultatiSkużawni tad-dewmien. Fl-aħħar kelli ċans ngħodd il-punti kollha mill-ġdid. Kif se taraw, għamilt tliet klassifiki differenti.

1. Punti

Punt wieħed għal kull tbassira korretta. Il-klassifika wara 64 logħba:

  40 ... Arċibald
  40 ... J'Accuse
  38 ... Mandraġġar *
  37 ... Maqluba
  37 ... Xifer
  36 ... Rod Mallia
  34 ... Maria
  33 ... L-Imżebbel
  31 ... Nigredo **
  30 ... Toni Sant
  28 ... Ereżija ***

* minn 54 logħba
** minn 60 logħba
*** minn 48 logħba

Fl-aħħar J'Accuse laħaq lil Baldu permezz tar-rebħa Ġermaniża fl-ispariġġ kontra l-Portugall. It-tnejn li huma jirbħu vaganza ta' ġimagħtejn fil-gżejjer tar-Repubblika tal-Vanwatu, l-aktar pajjiż ferħan fid-dinja skond il-Happy Planet Index tan-New Economics Foundation.

2. Perċentwali

70.4 % ... Mandraġġar
62.5 % ... Arċibald
62.5 % ... J'Accuse
58.3 % ... Ereżija
57.8 % ... Maqluba
57.8 % ... Xifer
56.3 % ... Rod Mallia
53.1 % ... Maria
51.6 % ... L-Imżebbel
51.7 % ... Nigredo
46.9 % ... Toni Sant
Il-Mandraġġar jirbaħ it-troffa xagħar ta' Camoranesi maqtugħa minn Oddo waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-plejers Taljani.3. Medja Maltese (sic.)

Wara dan is-suġġeriment tajjeb ta' Jacques: jingħata punt wieħed għal-logħob tal-gruppi, 2 għal dawk ta' l-aħħar sittax, 3 għall-kwarti ta' finali, 4 għas-semi-finali u l-ispariġġ għat-tielet post, u 5 punti għall-final.

Minn massimu ta' 93 punt:

58 ... J'Accuse
52 ... Arċibald
52 ... Rod Mallia
51 ... Mandraġġar
50 ... Maqluba
49 ... Xifer
47 ... Ereżija
46 ... Maria
46 ... L-Imżebbel
39 ... Nigredo
39 ... Toni Sant


No comment... La J'Accuse diġà rebaħ vjaġġ fil-Vanwatu, hawnhekk għandu wkoll daqsxejn spending money. Jogħġobni wisq il-biljett tal-500 vatu...
Prosit ukoll lil Toni Sant talli ġie l-aħħar fl-aħħar żewġ klassifiki (u kważi kważi anke fl-ewwel waħda). Bħala konsolazzjoni, jirbaħ dan ir-ritratt ta' Peter Crouch, l-isbaħ plejer ta' l-FC Baked Beans:

12.7.06

Italia Campione del MondoItalja 1 Franza 1 (5-3 pen.)

Ma kinitx partita ta' barra minn hawn, imma kienet mimlija drama, u għalija, final wisq isbaħ minn dawk ta' l-aħħar erba' edizzjonijiet tal-Werld Kapp (ċjoè, dawk li niftakar).

B'xorti ħażina l-filmati meħudin mit-televiżjoni ta' l-Ekwador tneħħew mill-internet wara pressjoni mingħand il-Fifa. Hawnhekk għandkom vidjo ta' l-isbaħ siltiet (u waħda kerha) meħud mill-iSky Taljan:Id-daqqa ta' ras ta' Zidane (mhux dik li ssejvja Buffon ftit minuti qabel) ... mais pourquoi?Stampa li rċevejt mill-Ingilterra...... u l-għada, il-kuġin tiegħi ta' 7 snin beda jimita lil Zidane, jiġri lejja qisu barri u jtini daqqa daqqun f'sidri, darba wara l-oħra... Prosit ta' l-eżempju li tajt lit-tfal, Zizou. Jekk jirriżulta veru li l-kumment ta' Materazzi kien wieħed razzista, nispera li l-Fifa tieħu azzjoni kontrih...

Iċ-ċelebrazzjonijiet tat-tim Taljan (Caressa: «Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene... abbiamo vinto tutti!»)Striscioni al Circo Massimo:U fil-fehma umli tiegħi, mingħajr dubju, l-aqwa plejer tal-kampjunat:Gianluigi Buffon


Il-klassifiċi tal-1X2 ġejjin dalwaqt...

Kif Ċipru ta' Fuq rebħu t-Tazza tad-Dinja
Tazez tad-Dinja alternattivi #3

Hamburg, 29 ta' Mejju-3 ta' Ġunju 2006: l-ewwel "FIFI Wild Cup"

Kif Ċipru ta' Fuq rebħu t-Tazza tad-Dinja


Kif inhu naturali, qatt ma naraw pajjiżi bħal Malta jew Ċipru jilagħbu fit-Tazza tad-Dinja tal-FIFA. Xorta suppost li għandhom dan id-dritt. Hemm però anki xi pajjiżi oħrajn li għal xi raġuni jew oħra ma jgawdux minnu. X'jista' jsir jekk madanakollu xi wħud minnhom jixtiequ jieħdu sehem f'turnew internazzjonali?

Kollox beda billi tim magħmul minn Tibetjani eżiljati staqsa lit-tim magħruf ta' Hamburg FC. St. Pauli kinux interessati f'logħba ta' ħbiberija. Ċert li għoġbuhom il-prospetti ta' laqgħa ma' nies mit-Tibet misterjuż, u b'xi mod jew ieħor twieldet l-idea ta' turnew b'aktar timijiet mhux rikonoxxuti mill-FIFA. Sabiex ikunu jistgħu jieħdu sehem fih, l-organizzaturi Ġermaniżi "waqqfu" r-Repubblika ta' St. Pauli. Imbagħad sar il-ħin li jiddeċiedu lil min se jistiednu. Kellhom xi dubji minħabba l-fatt li l-pajjiżi mhux rikonoxxuti s-soltu lanqas għandhom tim nazzjonali. Xorta fl-aħħar insabu aktar timijiet interessati milli riedu jistiednu.

It-timijiet parteċipanti


1. Ir-Repubblika ta' St. Pauli (popolazzjoni: 27,000 ruħ)
Ovvjament sabiex ikollhom ċans ikbar it-timijiet mistednin, kienet irrapreżentata minn selezzjoni ta' żgħażagħ.

2. Żanżibar (800,000 ruħ)
Żanżibar huwa stat federali awtonomu, magħmul minn gżira, li jifforma parti mit-Tanżanija. Kważi bħal Malta, din l-eks-kolonja Britannika kisbet l-independenza mill-Imperu Ingliż fl-1963 u mbagħad flimkien mat-Tanganijka waqqfet ir-Repubblika Magħquda tat-Tanżanija. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-futbol, huwa naturali li l-eks-kolonja jkollha waħda mill-eqdem tradizzjonijiet kalċistiċi fost il-pajjiżi Affrikani. U l-500 klabb tal-futbol li hemm illum, għal 800,000 ruħ m'humiex ftit! It-tim nazzjonali ta' Żanżibar huwa rikonoxxut mill-Għaqda Affrikana tal-Futbol, imma s'issa mhux mill-FIFA minħabba l-fatt li Żanżibar mhuwiex stat rikonoxxut mill-Ġnus Magħquda.

3. Ġibiltà (28,000 ruħ)
Il-"Gibraltar Civilian Football Association" (illum "Gibraltar Football Association") hija waħda mill-eqdem 10 għaqdiet tal-futbol fid-dinja! L-ikbar suċċess ta' dan it-tim tal-Commonwealth s'issa huwa dro f'logħba kontra r-Real Madrid fl-1949.

4. Il-Grinlandja (57,000 ruħ)
Il-Grinlandja, minkejja li tifforma parti mid-Danimarka, tgawdi minn awtonomija sinjifikanti u hija l-uniku pajjiż li qatt ħareġ mill-Unjoni Ewropea permezz ta' referendum. It-tim nazzjonali tagħha mhuwiex rikonnoxut mill-FIFA, għax fil-pajjiż m'hemm l-ebda grawnd li jaqbel mar-regolamenti tagħha. Minħabba l-klima estrema l-Grinlandiżi ma jistgħux jilagħbu futbol fuq ħaxix naturali, imma s-soltu jużaw r-ramel għall-grawnds tagħhom. Probabbli però li tinbidel din is-sitwazzjoni wara li l-FIFA ddeċidiet li fil-futur se jkunu aċċettati anki grawnds b'ħaxix artifiċjali.

5. It-Tibet
Bħala konsegwenza tas-sitwazzjoni politika, il-futbol Tibetjan kważi għadu kemm twieled. Fl-2001 intlagħbet l-ewwel partita "internazzjonali" kontra l-Grinlandja mit-tim "nazzjonali" Tibetjan.

6. Ir-"Repubblika Torka ta' Ċipru ta' Fuq" (200,000 ruħ)
Peress li dan l-istat, imwaqqaf fl-1983, mhuwiex rikonoxxut minn ħadd barra mit-Turkija stess, huwa naturali li m'għandux id-dritt li jieħu sehem f'turnews internazzjonali bħall-parti Griega ta' Ċipru. Imma huwa naturali wkoll li bħala parti ta' eks-kolonja Britannika għandu tradizzjoni b'saħħitha fil-futbol.

Ir-riżultati

Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-plejers ma kellhomx esperjenza "internazzjonali", l-entużjażmu maħsus kien daqs f'Tazza tad-Dinja "ta' veru". Anki l-metodu ta' kif il-logħob ġie rrealizzat kien l-istess, jiġifieri t-turnew beda bil-fażi tal-gruppi (2 gruppi ta' 3 timijiet). Wara din il-fażi sfaw eliminati t-Tibet u l-Grinlandja, li tilfu l-logħbiet tagħhom. Fil-fażi tas-semifinali Żanżibar rebħu 2:1 kontra r-Repubblika ta' St. Pauli, u Ċipru ta' Fuq 2:0 kontra Ġibiltà. Il-logħba ta' spariġġ għat-tielet post rebħuha Ġibiltà 2:1. Iżda mingħajr dubju l-aktar logħba diffiċli kienet il-finali, li fih il-fawls u l-plejers li weġġgħu kienu ħafna u saħansitra ngħatat karta ħamra lil wieħed minn Żanżibar. Din il-partita spiċċat f'dro u fl-aħħar rebħuha Ċipru ta' Fuq permezz tal-penaltis.

Minkejja li fil-bidu l-organizzaturi donnhom kellhom f'moħħhom aktar ċajta milli turnew serju, għall-inqas matul il-finali deher ċar li għall-kalċaturi stess din xejn ma kienet ħaġa taċ-ċajt. Wara t-telfa tagħhom xi wħud mill-plejers minn Żanżibar infexxu jibku, waqt li l-kowċ Ċiprijott qal lill-ġurnalisti, "Għalina dak kien turnew ta' veru. Ġejna hawn biex nilagħbu futbol. Irbaħna t-Tazza, u issa aħna kuntenti ħafna." Fl-2006 Ċipru ta' Fuq għadhom ma tilfux logħba "internazzjonali". Fost it-timijiet opponenti tagħhom kienu l-Kosovo, il-Kurdistan u l-Oċċitanja. Imma anki għat-Tibetjani, li b' 0:12 ġew l-aħħar fit-turnew, u sa dakinhar lanqas kellhom ċans jilagħbu f'grawnd kbir bħal dak, din kienet ħaġa serja ħafna. "Dawn huma tifkiriet li se jibqgħu magħna għal għomorna", qal wieħed minnhom.


Ħoloq: