<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.6.06

Fejn nafek?

La qbadna z-zifna.... Rachid Bouazizi (Tunizin) jaghti lemha wankellettwali lil:

a) David Friggieri
b) Dolly the Sheep
c) Francesco Totti
d) All of the above

Dawra mat-Trasvestiti Trasteverini ghar-rebbiegh.

Kummenti: 1

Blogger david qal/qalet...

:-)

Din is-sensiela missna nuzawha ghall-kampanja tal-fanali (Lamppost Campaign) biex nuru kemm ahna poplu mhallat...ucuh spanjoli, tunezini, braziljani u l-bqija. Ma ninsewx lil Kevin Mejlak Kuranyi - plejer imwieled il-Brazil izda jilghab mal-Mannschaft ta' Klinsmann.

Biex nikkwota lil Twanny: "din il-logħba li permezz tagħha niċċelebraw il-ġmiel tad-diversità."

27/6/06 17:04  

Itfa' kumment

<< Home