<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

29.6.06

L-aħħar 16 (per la cronaca)Forsi erba' snin oħra nagħmlu xi ħaġa...


Ġermanja 2 Żvezja 0

Arġentina 2 Messiku 1 (w.ħ.b.)

Ingilterra 1 Ekwador 0

Portugall 1 Olanda 0

Italja 1 Awstralja 0

Żvizzera 0 Ukrajna 0 (3-0 pen.)

Brażil 3 Gana 0

Spanja 1 Franza 3
Mismugħ fuq ir-Rai fil-minuta 16 tal-partita Ingilterra-Żvezja, wara li Joe Cole ipprova jdendel kross lil Crouch [u li dan (s)fortunatament ma laħaqx]: «non è un piacere da vedere, anzi, è decisamente brutto!»

Fl-aħħar sirt naf in-nazzjonalità tal-kummentatur Latinoamerikan – osservaw kif f'dan il-vidjo tal-frikik ta' Beckham l-o tal-kelma gol titkarkar wisq inqas minn dawk li smajna f'vidjos oħra:Ma setax jonqos: kif ikkonferma l-awtur tal-blogg Futbolizados, dal-vidjo huwa meħud sewwasew mit-televiżjoni Ekwadorjana!


Kummenti: 0

Itfa' kumment

<< Home