<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

25.6.06

MaxiGol

Ma kontx se nibbloggja l-lejla, imma...

Sa ftit tal-jiem ilu, l-aktar gowl ta' din l-edizzjoni tat-turnew ivvotat mill-qarrejja tas-sit tal-Fifa kien dak ta' Cambiasso, it-tieni gowl ta' l-Arġentina kontra s-Serbja u l-Montenegro, wara mhux inqas minn 25 daqqa tal-ballun:Imbagħad, il-gowl ta' Cambiasso niżel fit-tieni post, għax kellna l-ġawhra ta' Joe Cole:Iżda l-lejla, fil-ħin barrani tal-partita kontra l-Messiku, Maxi Rodríguez għamel kważi l-istess ħaġa, iżda fil-fehma tiegħi b'ħafna aktar stil, u ovvjament f'mument wisq aktar importanti... naħseb li l-gowl tal-kampjunat mhux se jkun Ingliż iżda Arġentin. Hawnhekk għandkom il-gowls tal-partita... meta jasal il-gowl ta' Maxi, bil-kummentarju Latinoamerikan u l-mużika fl-isfond, u dik l-o ta' gol titkarkar sa l-infinit, ikolli ngħid, ġismi jqum xewk xewk...
Kummenti: 2

Blogger Erezija qal/qalet...

dawk il-kummentaturi sud amerikani artisti daqs il-plejers fuq il-picc.

25/6/06 12:12  
Blogger Erezija qal/qalet...

u nahseb li l-gowl tal-messiku kien ferm isbah...

jiena kont nilghab futbol, u kelli reputazzjoni li niskurja gowls minn barra l-kaxxa... nista' nghid mill-esperjenza li gowl bhal dak tal-messiku jirrikjedi hafna iktar kompetenza milli xutt minn barra, anke jekk huwa volley moghti bi stil eccezzjonali

25/6/06 14:51  

Itfa' kumment

<< Home