<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.6.06

Notti Magiche

Din il-kanzunetta hija waħda mill-isbaħ raġunijiet il-għala t-Taljani għandhom jieħdu l-futbol daqshekk bis-serjeta`. Għalija m’hemmx innu aqwa tal-Werld Kapp.

Un'Estate Italiana

Forse non sara una canzone
a cambiare le regole del gioco
ma voglio viverla cosi quest' avventura
senza frontiere e con il cuore in gola

E il mondo in una giostra di colori
e il vento accarezza le bandiere
arriva un brivido e ti trascina via
e sciogli in un abbraccio la follia

notti magiche
inseguendo un'gol
sotto il cielo
di un'estate italiana

E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un' estate
un' avventura in piu`

Quel sogno che comincia da bambino
e che ti porta sempre piu` lontano
non e` una favola - e` dagli spogliatoi
escono i ragazza e siamo noi

notti magiche
inseguendo un gol
sotto il cielo
di un'estate italiana

E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un' estate
un'avventura in piu`

notti magiche
inseguendo un gol
sotto il cielo
di un'estate italiana

E negli occhi tuoi
voglia di vincere
un' estate
un' avventura in piu`
un' avventura

un' avventura in piu`
un' avventura gol!

Gianna Nannini & Edoardo Bennato

Kummenti: 4

Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Jiena inghaqadt bil-qal;b f'dana il-blogg pero' ghandi ilment wiehed. Fir-ritratti ta' fuq tal-blog jidher plejer li ghalkemm kien wiehed ta' klassi (anki meta kien ikollu daqqa t'id) ma hux ezattament mudell perfett tal-futboler.... kont nippreferi iehor... issa jekk hux Ronaldinho tal-llum Garrincha tal-bierah jew Pele ta' dejjem araw intom. Mhux li n-nazzjonalita' importanti imma insomma....

9/6/06 08:59  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Noel, għandek mp3 ta' din is-silta? Tista' tibgħathieli jew ittellagħha xi mkien ħalli npoġġiha fis-sezzjoni ta' l-awdjo?

9/6/06 13:33  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

El Pibe de Oro leġġenda... veru li għadda minn żmien ikrah (wara kollox, naħseb li Napli kien l-agħar post possibbli għal wieħed brikkun bħalu...), imma xorta jibqa' wieħed mill-aqwa futbolisti ta' l-istorja. Dwar ix-xebgħa li ta lill-Ingliżi fl-1986 nitkellmu aktar 'il quddiem...

9/6/06 13:36  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Twanny... żżommnix lejl hawn nitkellem dwar dak il-ħalliel. :)

11/6/06 03:37  

Itfa' kumment

<< Home