<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.6.06

TotoDinja 1-X-2, Fażi 1-B


Qabelxejn, proset kbira lil Antonio, li għalkemm jgħid li ma tantx jifhem fil-futbol, s'issa laqat sitt riżultati minn sitta. Biex intenni l-kumment ta' Rod: ma nagħmlux mod li tajt xi ċempila lil ċertu Luciano hux?

Aġġornajt il-klassifika, kif tistgħu taraw fil-kolonna tax-xellug. Lil Toni, Maria u Mark: mhux ġust li tibdew b'żvantaġġ għax ġejtu naqra tard, anzi jien xtaqt nibdew ħafna qabel (3 jew 4 ijiem qabel) imma ma kellix ċans intella' l-blogg sal-ġurnata ta' qabel il-ftuħ, imbagħad kelli problemi bil-Blogger. Ejja, jekk tridu... kunu onesti - kif ħsibtu li kienu se jispiċċaw il-logħbiet li tliftu?

Sadattant, hawnhekk it-tmien partiti li jmissu fit-tliet ijiem li ġejjin, ħallu t-tbassiriet tagħkom fil-kummenti:

9. Italja – Gana
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka
11. Brażil – Kroazja
12. Awstralja – Ġappun
13. Franza – Żvizzera
14. Korea t'Isfel – Togo
15. Spanja – Ukrajna
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita


Prosit mill-ġdid, Baldu! Proset ukoll lil Maria, li s'issa żbaljat waħda biss!

Kummenti: 11

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

9. Italja – Gana ... 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka ... 2
11. Brażil – Kroazja ... 1
12. Awstralja – Ġappun ... X
13. Franza – Żvizzera ... 2
14. Korea t'Isfel – Togo ... 1
15. Spanja – Ukrajna ... 1
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita ... 2

11/6/06 18:02  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Grazzi grazzi... mhux normali li naqtaghhom hekk ir-rizultati. Cempila lil certu Luciano ma tajtx imma qghadt nara ftit profili fuq magazine li kien hemm mat-Times... ma nimmaginax li taw cempila huma lil Moggi lanqas :) U s'issa Messiku-Iran qeghdin 1-1 jigifieri fingers crossed ghax inkun qtajtha wkoll. LOL

Insomma here are the votes of the Ajjut jury from sunny Malta.

9. Italja – Gana 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka 2
11. Brażil – Kroazja 1
12. Awstralja – Ġappun X
13. Franza – Żvizzera 1
14. Korea t'Isfel – Togo X
15. Spanja – Ukrajna 1
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita X

11/6/06 18:54  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

9. Italja – Gana 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka 1
11. Brażil – Kroazja 1
12. Awstralja – Ġappun 2
13. Franza – Żvizzera 1
14. Korea t'Isfel – Togo 1
15. Spanja – Ukrajna 2
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita 2

11/6/06 19:27  
Blogger nigredo qal/qalet...

9. It - Ga : X
10.SU - RC : 2
11.Br - Kr : 1
12.Aw - Ga : 1
13.Fr - Zv : 1
14.KT - To : 1
15.Sp - Uk : 2
16.Tu - AS: 1

11/6/06 20:06  
Anonymous Maria qal/qalet...

Kif ħsibtha... X, naħseb, għax ma tantx inħobb lill-Ġermanja...

Ħeħe, jien tajba, hux... li qatt ma rajt logħba futbol f'ħajti :-))

Ara t-tbassir tiegħi:
9. 1
10. X
11. 1
12. 2
13. 1
14. 1
15. 1
16. 1

11/6/06 20:24  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

9. Italja – Gana 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka 2
11. Brażil – Kroazja 1
12. Awstralja – Ġappun X
13. Franza – Żvizzera X
14. Korea t'Isfel – Togo 1
15. Spanja – Ukrajna 1
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita 1

11/6/06 22:46  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

9. Italja – Gana 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka 2
11. Brażil – Kroazja X
12. Awstralja – Ġappun X
13. Franza – Żvizzera 1
14. Korea t'Isfel – Togo 1
15. Spanja – Ukrajna 1
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita x

11/6/06 23:20  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi ħafna, Mandraġġar, u proset tal-blogg tiegħek. Ħasra li wasalt naqra tard għall-kampjunat 1-X-2... tibda b'żvantaġġ, imma nispera li ma tiddejjaqx.

Proset ukoll talli użajt il-kelma ħoloq fil-blogg, flok links (Ingliża, imma kważi kważi tista' tgħid li daħlet) jew kollegamenti (Taljana, it-terminu li drajt jien sakemm skoprejt il-kelma ħolqa fuq is-sit www.letteraturamaltija.com).

11/6/06 23:22  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Ħa naraw.... mmm logħbiet naqra antipatki din id-darba.

9. Italja – Gana ... 1
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka ... X
11. Brażil – Kroazja ... 1
12. Awstralja – Ġappun ... X
13. Franza – Żvizzera ... 1
14. Korea t'Isfel – Togo ... 1
15. Spanja – Ukrajna ... 2
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita ... 1

12/6/06 13:11  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Italia Romanista? Mela nixteqilhom kull telf (ghadu kif gie annuncjat li la Del Piero u laqqas Camoranesi m'huma se jibdew)

9. Italja – Gana ... X
10. Stati Uniti – Repubblika Ċeka ... 2
11. Brażil – Kroazja ... 1
12. Awstralja – Ġappun ... 2
13. Franza – Żvizzera ... X
14. Korea t'Isfel – Togo ... 1
15. Spanja – Ukrajna ... 2
16. Tuneżija – Għarabja Sawdita ... X

12/6/06 13:19  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

9. X
10. 2
11. 1
12. 2
13. 1
12. X
15. X
16. 1

12/6/06 14:06  

Itfa' kumment

<< Home