<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

17.6.06

TotoDinja 1-X-2, Fażi 2-B


Baldu qed ikaxkarna. Il-lum laqat tlieta minn tlieta u spara 'l fuq. Prosit xbin. Ħa naraw nilħqukx fil-kupun li jmiss...

Hawn hu:

25. Italja – Stati Uniti
26. Repubblika Ċeka – Gana
27. Brażil – Awstralja
28. Ġappun – Kroazja
29. Franza – Korea t'Isfel
30. Togo – Żvizzera
31. Spanja – Tuneżija
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna

Sellilna għal Moggi, Bald!!

Kummenti: 15

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

25. Italja – Stati Uniti ... 1
26. Repubblika Ċeka – Gana ... 1
27. Brażil – Awstralja ... 1
28. Ġappun – Kroazja ... 2
29. Franza – Korea t'Isfel ... 1 *
30. Togo – Żvizzera ... 2
31. Spanja – Tuneżija ... 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna ... 2

* Għalkemm nixtieq li l-Koreani jiġu t-tieni fil-grupp ħalli jiltaqgħu ma' Spanja fl-aħħar 16...

17/6/06 01:50  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Għandi bżonn rimonta sura għax il-vera nqtajt lura!

Dawn huma r-riżultati mill-art tar-riħ isfel, battibekki, psewdo-nazzjonaliżmu u murtali:

25. Italja – Stati Uniti ... 1
26. Repubblika Ċeka – Gana ... 1
27. Brażil – Awstralja ... 1
28. Ġappun – Kroazja ... 2
29. Franza – Korea t'Isfel ... 1
30. Togo – Żvizzera ... 2
31. Spanja – Tuneżija ... 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna ... 2

17/6/06 02:01  
Blogger nigredo qal/qalet...

25. It - SU: 1
26. RC - Ga: 1
27. Br - Aw: 1
28: Ga - Kr: 2
29. Fr - KtI: X
30. To - Zv: 1
31: Sp - Tu: 1
32: GS - Uk: 2

17/6/06 05:49  
Anonymous Maria qal/qalet...

25. 1
26. 1
27. 1
28. 2
29. 1
30. X
31. 1
32. 2

17/6/06 06:39  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

25. Italja – Stati Uniti 1
26. Repubblika Ċeka – Gana X
27. Brażil – Awstralja 1
28. Ġappun – Kroazja 2
29. Franza – Korea t'Isfel 1
30. Togo – Żvizzera 2
31. Spanja – Tuneżija 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna 2

17/6/06 09:30  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Inservik Twan :)

25. Italja – Stati Uniti.. 1
26. Repubblika Ċeka – Gana.. 1
27. Brażil – Awstralja.. 1
28. Ġappun – Kroazja.. X
29. Franza – Korea t'Isfel.. X
30. Togo – Żvizzera.. 2
31. Spanja – Tuneżija.. 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna.. 1

17/6/06 09:43  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

25. Italja – Stati Uniti 1
26. Repubblika Ċeka – Gana X
27. Brażil – Awstralja 1
28. Ġappun – Kroazja 1
29. Franza – Korea t'Isfel 1
30. Togo – Żvizzera X
31. Spanja – Tuneżija 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna X

17/6/06 12:13  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

25. 1
26. 1
27. 1
28. 2
29. X
30. 1
31. 1
32. 2

17/6/06 13:48  
Blogger Erezija qal/qalet...

25. Italja – Stati Uniti 1
26. Repubblika Ċeka – Gana 1
27. Brażil – Awstralja 1
28. Ġappun – Kroazja 1
29. Franza – Korea t'Isfel X
30. Togo – Żvizzera 1
31. Spanja – Tuneżija 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna 2

17/6/06 16:52  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

25. Italja – Stati Uniti 1
26. Repubblika Ċeka – Gana X
27. Brażil – Awstralja 1
28. Ġappun – Kroazja 2
29. Franza – Korea t'Isfel 1
30. Togo – Żvizzera 1
31. Spanja – Tuneżija 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna X

17/6/06 20:12  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

Skuzani Ton imma issa xgħalt l-kompjuter llum. Xorta pero ma kont nolqothom.

25. Italja – Stati Uniti -
26. Repubblika Ċeka – Gana -
27. Brażil – Awstralja 1
28. Ġappun – Kroazja 2
29. Franza – Korea t'Isfel 1
30. Togo – Żvizzera 2
31. Spanja – Tuneżija 1
32. Għarabja Sawdita – Ukrajna 2

17/6/06 23:12  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi xbin. Fil-fatt, ĦADD minna ma basar l-ewwel żewġ riżultati. Interessanti dak il-grupp issa... u bħas-soltu, it-Taljani jħallu kollox għall-aħħar logħba...

17/6/06 23:39  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Inkredibbli... bid-dro ta' bejn il-Ġappun u l-Kroazja, l-uniku wieħed li jieħu punt huwa... Arċibald!

18/6/06 17:01  
Anonymous Maria qal/qalet...

Ħeħe, donnu jaf jaqra x-xorti dak, ħa nistaqsih inkunx se ngħaddi mill-konkors! :-)

18/6/06 18:44  
Blogger Arcibald qal/qalet...

U d-dro ta' Franza qtajtu wkoll lol Kont Baystreet aqta kemm bdejt nifrah kif skurjaw il-Korea (dak ta' qishom Oli e Benji)!! :)

19/6/06 11:03  

Itfa' kumment

<< Home