<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14.6.06

TotoDinja 1-X-2, Fażi 2-A


Ilħaqtek, Baldu! Iżda għadu kmieni ħafna, u bħalissa hemm sitt persuni b'8 punti. Il-Mandraġġar, li daħal wara l-ewwel tmien logħbiet, s'issa laqat 5 minn 6. Prosit xbin... minkejja li ġejt naqra tard, m'intix 'il bogħod mill-mêlée.

Nies, il-lejla jibdew il-partiti tat-tieni ġurnata... hawnhekk il-logħbiet 17 sa 24, ħallu l-kupun tagħkom fil-kummenti.

17. Ġermanja – Polonja
18. Ekwador – Kosta Rika
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago
20. Żvezja – Paragwaj
21. Arġentina – Serbja u Montenegro
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju
23. Messiku – Angola
24. Portugall – Iran

Ta' min nibdew naħsbu kif se nagħmlu wara l-partiti tal-gruppi – ma nixtieqx nikkomplika wisq ir-regoli, jew inżommu l-"X" jekk naħsbu li l-logħba se tispiċċa b'dro wara 90 minuta (u ma nagħtux kas il-ħin miżjud u l-penaltis), inkella nwarrbuha u nilagħbu biss bil-1 u t-2. Għalija xorta, l-ewwel opzjoni forsi aktar interessanti, it-tieni aktar eċċitanti... intom x'taħsbu?

Kummenti: 17

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

17. Ġermanja – Polonja ... 1
18. Ekwador – Kosta Rika ... X
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago ... 1
20. Żvezja – Paragwaj ... 1
21. Arġentina – Serbja u Montenegro ... 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju ... 2
23. Messiku – Angola ... 1
24. Portugall – Iran ... 1

14/6/06 12:56  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 X
24 1

14/6/06 13:49  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

tal-akkuza

17. Ġermanja – Polonja ... 1
18. Ekwador – Kosta Rika ... 1
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago ... 1
20. Żvezja – Paragwaj ... X
21. Arġentina – Serbja u Montenegro ... 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju ... 1
23. Messiku – Angola ... 1
24. Portugall – Iran ... 1

Dwar ir-rawnd li jmiss nipproponi idea li hija proprjament ta' anglu ta' futbolite. It-tbassir ikun ta' rizultat bil-punti jitqassmu kif gej.

Taqta' ir-rizultat ezatt : 3 punti
Taqta' biss l-ezitu (min jirbah jew loghba draw): 1 punt

Jigifieri fil-kaz ipotetiku ta' loghba ipotetika Angola - Tunizija....

Tbassir ta' Chalie Angola 2 - Tunezija 1
Tbassir ta' Raymond Angola 3 - Tunezija 0
Tbassir ta' Jerko Angola 1 - Tunezija 2
Rizultat ipotetiku Angola 3 - Tunezija 0

Punti:
Chalie 1
Raymond 3
Jerko 0

Nittama li toghgobkom.

14/6/06 13:51  
Anonymous Maria qal/qalet...

17. 1
18. 2
19. 1
20. X
21. 1
22. 1
23. 2
24. 1

14/6/06 14:25  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

17. Ġermanja – Polonja 1
18. Ekwador – Kosta Rika X
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago 1
20. Żvezja – Paragwaj 1
21. Arġentina – Serbja u Montenegro 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju 2
23. Messiku – Angola X
24. Portugall – Iran 1

Jien għandi idea oħra. Sempliċi ħafna: il-1 u t-2 jibqgħu jgħoddu biss sal-ħin barrani. Għall-fini ta' din is-sistema, logħba li tispiċċa bl-għoti tal-penalties tkun spiċċat fi draw (X).

14/6/06 15:06  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

Grazzi Antoine. Nippruvaw nbassaru l-futur.

17. Ġermanja – Polonja 1
18. Ekwador – Kosta Rika 1
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago 1
20. Żvezja – Paragwaj 1
21. Arġentina – Serbja u Montenegro 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju 1
23. Messiku – Angola 1
24. Portugall – Iran 1

14/6/06 15:17  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

Kont cert li ser inkun l-aħħar wieħed fil-klassifika tagħna jien! L-istess kif jien cert li l-Mandraġġar se jmur aħjar minni dalwaqt.

Issa naraw x'jirnexxieli nagħmel f'dawn:

17. Ġermanja – Polonja X
18. Ekwador – Kosta Rika 1
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago 1
20. Żvezja – Paragwaj 1
21. Arġentina – Serbja u Montenegro 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju 1
23. Messiku – Angola X
24. Portugall – Iran 1

Mid-dehra l-futbol huwa l-maqlub tal-Eurovision għalija! ;-)

14/6/06 16:29  
Blogger Erezija qal/qalet...

17. Ġermanja – Polonja 1
18. Ekwador – Kosta Rika 1
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago 1
20. Żvezja – Paragwaj 2
21. Arġentina – Serbja u Montenegro 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju X
23. Messiku – Angola 1
24. Portugall – Iran 1

14/6/06 16:42  
Blogger nigredo qal/qalet...

17. Ge - Po: 1
18. Ek - KR: 1
19. In - TuT: X
20. Zv - Pa: 1
21. Ar - SuM: X
22. Ol - KtA: 1
23. Me - An: 2
24. Po - Ir: 1

14/6/06 17:03  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Illallu x'rebħa!! Erbgħa tajniehom lill-Ukranjani!!!

Grazzi Ereżija... tibda b'żvantaġġ, nispera li ma tiddejjaqx.

Arriba España ħej!!!

14/6/06 17:19  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Jiena għadni ma fhimtx kif iżżomm ma' żewġ timijiet. Xi darba spjegalna, forsi nifhmu, imma mhix se tkun faċli tfhemni, :)

14/6/06 17:34  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Ħeħe, għada ssir taf :)

14/6/06 18:07  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Ħa naraw dil-ġimgħa jkollix naqr' iktar furtuna...

17. Ġermanja – Polonja ... 1
18. Ekwador – Kosta Rika ... X
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago ... 1
20. Żvezja – Paragwaj ... X
21. Arġentina – Serbja u Montenegro ... 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju ... 1
23. Messiku – Angola ... 1
24. Portugall – Iran ... 1

14/6/06 19:35  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Mela mela mela... ara gejjin...

17. Ġermanja – Polonja.. 1
18. Ekwador – Kosta Rika.. 1
19. Ingilterra – Trinidad u Tobago.. 1
20. Żvezja – Paragwaj.. X
21. Arġentina – Serbja u Montenegro.. 1
22. Olanda – Kosta ta' l-Avorju.. 1
23. Messiku – Angola.. X
24. Portugall – Iran.. 1

14/6/06 20:23  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

I'm curious about what you'll come up with to justify your bizarre preference, but in any case, supporting two teams for me is a definite no-no. :P

Għalija tkun qisek miżżewweġ ma' żewġ nisa. Waħda diġa' ħafna. :)

Li kelli nżomm ma' tim ieħor minbarra l-Ingilterra, kont inżomm ukoll ma' Franza. U mill-andament sa issa, kieku ma tantx kont naqta' sandar! :)

14/6/06 23:41  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Korrezzjoni żgħira: mhux għada ssir taf, iżda nhar is-Sibt :) Issa tara.

15/6/06 00:31  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Jien nahseb l-iktar haga semplici hija it-tieni wahda li semma Antoine... 1 jew 2 biss ghal min jirnexxielu jghaddi, irrespettivament jekk hux fid-90 minuta, bil-hin mizjud jew penaltis.

Tal-hafna punti li semma Jacques nahseb tikkumplika ftit is-sistema ghal min sa joqghod jghoddhom wahda wahda. Ma nafx imma... araw intom u ghiduli x'sa naghmlu biex inkompli nfajjar ir-rizultati bhall-pastizzi kif ghamilt s'issa :)

15/6/06 00:33  

Itfa' kumment

<< Home