<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

22.6.06

TotoDinja 1-X-2, Fażi 3-B


B'erba' plejers jaqsmu t-tieni post tal-klassifika, il-kampjunat 1X2 kulma jmur qed isir aktar interessanti. Prosit lill-Mandraġġar, li minkejja li daħal tard u tilef l-ewwel tmien logħbiet xorta jinsab biss tliet punti 'l bogħod minn Arċibald.

Il-kupun li jmiss:

41. Repubblika Ċeka – Italja
42. Gana – Stati Uniti
43. Ġappun – Brażil
44. Kroazja – Awstralja
45. Togo – Franza
46. Żvizzera – Korea t'Isfel
47. Għarabja Sawdita – Spanja
48. Ukrajna – Tuneżija

Wara l-kummenti li tħallew f'bloggati preċedenti naħseb li l-biċċa l-kbira minna naqblu li fil-fażi li jmiss inkomplu bl-istess sistema, u li nużaw l-X biss jekk inbassru li l-logħba tkun deċiża permezz tal-penaltis (mhux fil-ħin barrani). Jekk għandkom xi oġġezzjonijiet, ħallu kumment hawn taħt.

¡Buena suerte!

Kummenti: 12

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

41. Repubblika Ċeka – Italja ..... 2
42. Gana – Stati Uniti ..... 1
43. Ġappun – Brażil ..... 2
44. Kroazja – Awstralja ..... 2
45. Togo – Franza ..... X
46. Żvizzera – Korea t'Isfel ..... X
47. Għarabja Sawdita – Spanja ..... 2
48. Ukrajna – Tuneżija ..... 1


U tbassira li ma għandhiex x'taqsam mal-1X2: wara l-logħob tal-gruppi, il-capocannoniere se jkun Fernando Torres.

22/6/06 00:20  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Bilħaqq, għal min għadu ma jafx, għadni kemm iċċekkjajt fuq is-sit tal-Fifa: dis-sena m'hemmx gowl tad-deheb jew gowl tal-fidda, imma n-nofs siegħa tal-ħin barrani tintlagħab kollha kemm hi.

22/6/06 03:06  
Anonymous Maria qal/qalet...

41. 2
42. 1
43. 2
44. 2
45. 2
46. 1
47. 2
48. 1

Bilħaqq, Twanny... Ser ikun hemm premju anki għal min jiġi l-aħħar fil-klassifika ;-(?

22/6/06 06:40  
Blogger Arcibald qal/qalet...

U dawn huma tieghi:

41. Repubblika Ċeka – Italja... 2
42. Gana – Stati Uniti... 1
43. Ġappun – Brażil... 2
44. Kroazja – Awstralja... 2
45. Togo – Franza... X
46. Żvizzera – Korea t'Isfel... 1
47. Għarabja Sawdita – Spanja... 2
48. Ukrajna – Tuneżija... X

22/6/06 08:20  
Blogger nigredo qal/qalet...

41. RC - It: 2
42. Ga - SU: 1
43. Ga - Br: 1
44. Kr - Aw: 2
45. To - Fr: 1
46. Zv - KtI: X
47: GS - Sp: 2
48: Uk - Tu: 1

22/6/06 08:21  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Dana huwa al-basra tal-imghallem fi Lussimburgu:

41. Repubblika Ċeka – Italja... 2
42. Gana – Stati Uniti... 1
43. Ġappun – Brażil... 2
44. Kroazja – Awstralja... 2
45. Togo – Franza... 2
46. Żvizzera – Korea t'Isfel... 1
47. Għarabja Sawdita – Spanja... 2
48. Ukrajna – Tuneżija... 1

49. Al Jamahiriyamirikana - Al Qaeda (mhassra)

22/6/06 09:01  
Blogger Erezija qal/qalet...

41. Repubblika Ċeka – Italja X
42. Gana – Stati Uniti 1
43. Ġappun – Brażil 2
44. Kroazja – Awstralja 1
45. Togo – Franza 2
46. Żvizzera – Korea t'Isfel 2
47. Għarabja Sawdita – Spanja 2
48. Ukrajna – Tuneżija 1

22/6/06 09:10  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

41. 1
42. 1
43. 2
44. X
45. X
46. 1
47. 2
48. 1

22/6/06 11:01  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

41. Repubblika Ċeka – Italja 2
42. Gana – Stati Uniti 1
43. Ġappun – Brażil 2
44. Kroazja – Awstralja 1
45. Togo – Franza 2
46. Żvizzera – Korea t'Isfel 1
47. Għarabja Sawdita – Spanja 2
48. Ukrajna – Tuneżija 1

22/6/06 13:20  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

41. Repubblika Ċeka – Italja X
42. Gana – Stati Uniti 1
43. Ġappun – Brażil 2
44. Kroazja – Awstralja 2
45. Togo – Franza X
46. Żvizzera – Korea t'Isfel X
47. Għarabja Sawdita – Spanja X
48. Ukrajna – Tuneżija X

22/6/06 14:01  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

41. Repubblika Ċeka – Italja 1
42. Gana – Stati Uniti 1
43. Ġappun – Brażil 2
44. Kroazja – Awstralja X
45. Togo – Franza 2
46. Żvizzera – Korea t'Isfel X
47. Għarabja Sawdita – Spanja 2
48. Ukrajna – Tuneżija X

22/6/06 15:47  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

41. Repubblika Ċeka – Italja ..... 2
42. Gana – Stati Uniti ..... 1
43. Ġappun – Brażil ..... 2
44. Kroazja – Awstralja ..... 2
45. Togo – Franza ..... 2
46. Żvizzera – Korea t'Isfel ..... X
47. Għarabja Sawdita – Spanja ..... 2
48. Ukrajna – Tuneżija ..... 1

22/6/06 15:58  

Itfa' kumment

<< Home