<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.6.06

TotoDinja 1-X-2, Fażi 3-AMinn total ta' 64 partita diġà ntlagħbu 32. Ninsabu eżattament f'nofs il-kampjunat. S'issa Arċibald għadu f'ras il-klassifika, u Xifer, li ma tantx kellu bidu tajjeb, issa qiegħed jaqsam ma' Maqluba t-tieni post. Tikkonfondi xejn Baldu, aħna se nilħquk!

Il-kupun li jmiss:

33. Ekwador – Ġermanja
34. Kosta Rika – Polonja
35. Żvezja – Ingilterra
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago
37. Olanda – Arġentina
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro
39. Portugall – Messiku
40. Iran – Angola


Dwar kif se nagħmlu wara l-partiti tal-gruppi: personalment ma nixtieqx nikkomplika wisq ir-regoli. L-idea ta' Angelo proposta minn Jacques (li nippruvaw inbassru l-iskor) togħġobni, imma naħseb li tkun logħba totalment differenti. Ikun ħafna aktar prattiku jekk inżommu sempliċement il-1X2, u li nużaw l-X biss jekk naħsbu li l-logħba tkun deċiża wara l-penaltis (imma mhux il-ħin barrani). Insomma, għiduli x'taħsbu u mbagħad nagħmlu votazzjoni.

Kummenti: 13

Blogger Mark Vella qal/qalet...

33. 1
34. 2
35. 2
36. X
37. 2
38. 1
39. 1
40. 2

20/6/06 00:09  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Għalkemm aktar ma naħseb fuqu, aktar togħġobni l-idea li jieħu tliet punti min ibassar l-iskor eżatt tal-logħba u punt wieħed min jaqta' r-rebbieħ (jew li tispiċċa dro). Il-kampjunat kieku jinfetaħ għax jidħol aktar l-element ta' l-imprevedibbiltà... Boqq, ma nafx. Għiduli intom għax għadni m'iniex konvint għalkollox. Paċenzja biex naġġorna l-punti u l-klassifika naħseb li jkolli...

20/6/06 00:10  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

33. Ekwador – Ġermanja X
34. Kosta Rika – Polonja 1
35. Żvezja – Ingilterra X
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago 2
37. Olanda – Arġentina X
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku X
40. Iran – Angola 2

20/6/06 00:13  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja 2
34. Kosta Rika – Polonja 2
35. Żvezja – Ingilterra X
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago 1
37. Olanda – Arġentina 2
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku 1
40. Iran – Angola 1

20/6/06 06:19  
Blogger nigredo qal/qalet...

33. Ek - Ge:1
34. KR - Po:X
35. Zv - In:X
36. Pa - TuT:2
37. Ol - Ar: 2
38. KtA - SuM: 1
39. Po - Me: 1
40. Ir - An: 2

20/6/06 06:35  
Blogger Erezija qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja 2
34. Kosta Rika – Polonja 2
35. Żvezja – Ingilterra X
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago X
37. Olanda – Arġentina 2
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku 1
40. Iran – Angola 2

20/6/06 08:54  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja 2
34. Kosta Rika – Polonja X
35. Żvezja – Ingilterra 2
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago 2
37. Olanda – Arġentina X
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku X
40. Iran – Angola 2


Rigward it-tieni fażi, jien nippreferi dik li ssuġġerejt qabel. Naraha iżjed sempliċi u prattika.

20/6/06 09:36  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Jien ta' l-opinjoni li nkomplu kif bdejna bil-1X2... X ghall-penalties kif qal Antoine. Imma intom tafu hux. Naqra biased jien, kif tistghu tassumu, ghax bis-sistema tat-3 punti malajr tilhquni lol Qas Faniello ma gab tlett punti wara kollox... avolja m'ghandux x'jaqsam. Insomma ghiduli intom u nbaxxi rasi ghad-decizjoni tal-Master of the Ceremonies jew x'jghidulu.

Back to the real business now.. hawn huwa t-tbassir tieghi tal-loghbiet li jmiss.

33. Ekwador – Ġermanja... 2
34. Kosta Rika – Polonja... 1
35. Żvezja – Ingilterra... 2
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago... X
37. Olanda – Arġentina... 2
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro... X
39. Portugall – Messiku... 1
40. Iran – Angola... 2

20/6/06 10:53  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja 1
34. Kosta Rika – Polonja 1
35. Żvezja – Ingilterra X
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago 2
37. Olanda – Arġentina X
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku 1
40. Iran – Angola 2

20/6/06 11:16  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja 2
34. Kosta Rika – Polonja 1
35. Żvezja – Ingilterra 2
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago 1
37. Olanda – Arġentina 2
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku 1
40. Iran – Angola 2

20/6/06 11:27  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

33. Ekwador – Ġermanja X
34. Kosta Rika – Polonja 2
35. Żvezja – Ingilterra X
36. Paragwaj – Trinidad u Tobago X
37. Olanda – Arġentina 2
38. Kosta ta' l-Avorju – Serbja u Montenegro 1
39. Portugall – Messiku 1
40. Iran – Angola X

20/6/06 11:42  
Anonymous Maria qal/qalet...

33. 1
34. X
35. 2
36. X
37. 2
38. X
39. 1
40. 2

20/6/06 12:42  
Anonymous Maria qal/qalet...

Kemm żbaljajt ;-(! Kont nistenna r-rebħa tal-Ġermanja, imma għajjiena kemm kont wara xi xogħol tad-dwejjaq, żbaljajt in-numru...

20/6/06 19:42  

Itfa' kumment

<< Home