<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.6.06

TotoDinja 1-X-2: Kwarti ta' FinaliBaqa' tmien partiti, u għadu mhux ċar min se jirbaħ il-kampjunat... Hawnhekk il-klassifika wara 56 logħba:

37 ... Arċibald
35 ... J'Accuse
35 ... Mandraġġar
34 ... Maqluba
34 ... Xifer
32 ... Rod Mallia
30 ... Maria
29 ... L-Imżebbel
29 ... Nigredo
28 ... Toni Sant
23 ... Ereżija

---


Il-kupun li jmiss:

57. Ġermanja – Arġentina
58. Italja – Ukrajna
59. Ingilterra – Portugall
60. Brażil – Franza

Ftakru li l-X tfisser li l-partita tkun deċiża permezz tal-penaltis, ċjoè, dro wara 120 minuta.

Ħajr lil Maria tar-ritratt.

Kummenti: 15

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

57. Ġermanja – Arġentina ..... X
58. Italja – Ukrajna ..... 1
59. Ingilterra – Portugall ..... 2
60. Brażil – Franza ..... 1

30/6/06 00:34  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

U dawn huma ta' dak il-muqran Arċibald, li mar jixxemmex Għawdex:

57. Ġermanja – Arġentina ..... X
58. Italja – Ukrajna ..... 1
59. Ingilterra – Portugall ..... 1
60. Brażil – Franza ..... 1

30/6/06 00:36  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Haha!

57. Ġermanja – Arġentina ..... 2
58. Italja – Ukrajna ..... 1
59. Ingilterra – Portugall ..... 1
60. Brażil – Franza ..... 1

30/6/06 01:00  
Blogger nigredo qal/qalet...

57. 2
58. 1
59. 1
60. 2

30/6/06 06:01  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

57. Ġermanja – Arġentina X
58. Italja – Ukrajna X
59. Ingilterra – Portugall X
60. Brażil – Franza 1

30/6/06 08:56  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

57. Ġermanja – Arġentina 1
58. Italja – Ukrajna 1
59. Ingilterra – Portugall 1
60. Brażil – Franza 1

30/6/06 09:31  
Blogger Erezija qal/qalet...

57. Ġermanja – Arġentina 1
58. Italja – Ukrajna 1
59. Ingilterra – Portugall 1
60. Brażil – Franza 1

30/6/06 10:25  
Blogger Erezija qal/qalet...

jiena qieghed l-ahhar ghax bdejt tard, lest we forget

30/6/06 10:26  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

int qieghed l-ahhar ghax hazin u zzomm mal-GHana! lest you illude!

These are the predictions of the Luxembourg (Belair) jury:

57. Ġermanja – Arġentina 2
58. Italja – Ukrajna 1
59. Ingilterra – Portugall X
60. Brażil – Franza 1

30/6/06 10:41  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Twan. Spjegali naqa' dawk il-karti sofor li ghandkom int u l-Imzebbel pliz.

30/6/06 10:43  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Ġermanja – Arġentina X
Italja – Ukrajna 2
Ingilterra – Portugall 1
Brażil – Franza 2

Dawn huma r-riżultati li nixtieq nara, iżjed milli kif naħseb li se jiġu. Pero, ladarba m'għandix ċans nerbaħ, ħa nesperimenta ftit b'din l-idea.

30/6/06 10:45  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

DE-AR 1
IT- UK 1
EN- PO 1
BR-FR 1

30/6/06 11:55  
Anonymous Maria qal/qalet...

57. 2
58. 1
59. X
60. 1

Il-karti sofor... dik ta' Twanny minħabba l-baked beans u dik ta' l-Imżebbel minħabba l-ħobbejn għariewen (ngħid jien).

30/6/06 12:41  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

L-Imżebbel qala' karta safra għax ir-reazzjoni tiegħu għal ċerti affarijiet miktubin minn Twanny u Arċibald kienet eżaġerata (għalkemm fil-każ tiegħi, stajt kont aktar ċar mill-ewwel). Imma issa li qegħdin fit-tieni fażi tal-WK naħseb li ta' min il-karta titneħħa.

Karta safra lil Twanny għax kiteb bloggata bl-Ispanjol u ma tax it-traduzzjoni. U mweġġa' għax l-Ispanjoli nqalgħu u għadu bix-xokk!

30/6/06 13:56  
Anonymous Maria qal/qalet...

Insomma... suppost li:
"Bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż... l-uniku lsien uffiċjali huwa l-kordjalità, u l-imħabba lejn il-futbol internazzjonali, din il-logħba li permezz tagħha niċċelebraw il-ġmiel tad-diversità."

U tiegħi fejn? Għax naħseb li tistħoqqli, bħala l-unika qarrejja li qatt ma rat logħba futbol :-)

30/6/06 14:18  

Itfa' kumment

<< Home