<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24.6.06

TotoDinja 1-X-2, L-aħħar 16
Il-kampjunat 1X2 infetaħ beraħ. Arċibald għadu f'ras il-klassifika, imma l-vantaġġ li kellu naqas sew u issa J'Accuse u l-Mandraġġar jinsabu biss punt 'il bogħod. Baqa' sittax-il logħba oħra, u għandu mnejn is-suspense jibqa' sejjer sal-ġurnata tal-final...

Hawnhekk il-kupun li jmiss – ftakru li se nużaw l-X biss jekk naħsbu li l-logħba tispiċċa fi dro wara 120 minuta (mhux 90) u tiġi deċiża permezz tal-penaltis.

49. Ġermanja – Żvezja
50. Arġentina – Messiku
51. Ingilterra – Ekwador
52. Portugall – Olanda
53. Italja – Awstralja
54. Żvizzera – Ukrajna
55. Brażil – Gana
56. Spanja – FranzaKummenti: 12

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

49. Ġermanja – Żvezja ..... X
50. Arġentina – Messiku ..... 1
51. Ingilterra – Ekwador ..... 1
52. Portugall – Olanda ..... 1
53. Italja – Awstralja ..... 1
54. Żvizzera – Ukrajna ..... X
55. Brażil – Gana ..... 1
56. Spanja – Franza ..... 1

24/6/06 02:29  
Anonymous Maria qal/qalet...

49. 1
50. 1
51. X
52. 1
53. 1
54. 2
55. 1
56. 1

24/6/06 06:49  
Blogger nigredo qal/qalet...

49. Ge-Zv: 2
50. Ar-Me: 1
51. In-Ek:1
52. Po-Ol:2
53. It-Aw:1
54. Zv-Uk:X
55. Br-Ga:1
56. Sp-Fr:1

24/6/06 07:08  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja 1
50. Arġentina – Messiku 1
51. Ingilterra – Ekwador 1
52. Portugall – Olanda 1
53. Italja – Awstralja 1
54. Żvizzera – Ukrajna 1
55. Brażil – Gana 1
56. Spanja – Franza 1

Naħseb li tajjeb ukoll naraw min ser jigi fl-aħħar post fil-klassifika tagħna. ;-)

24/6/06 11:57  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja X
50. Arġentina – Messiku 1
51. Ingilterra – Ekwador 1
52. Portugall – Olanda 2
53. Italja – Awstralja 1
54. Żvizzera – Ukrajna 2
55. Brażil – Gana X
56. Spanja – Franza 1

24/6/06 13:16  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja ..... 1
50. Arġentina – Messiku ..... 1
51. Ingilterra – Ekwador ..... 1
52. Portugall – Olanda ..... 2
53. Italja – Awstralja ..... 1
54. Żvizzera – Ukrajna ..... 1
55. Brażil – Gana ..... 1
56. Spanja – Franza ..... 1

24/6/06 14:39  
Blogger Erezija qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja 1
50. Arġentina – Messiku 1
51. Ingilterra – Ekwador 2
52. Portugall – Olanda 2
53. Italja – Awstralja 1
54. Żvizzera – Ukrajna 2
55. Brażil – Gana 1
56. Spanja – Franza 1

24/6/06 14:48  
Blogger Arcibald qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja... 1
50. Arġentina – Messiku... 1
51. Ingilterra – Ekwador... 1
52. Portugall – Olanda... X
53. Italja – Awstralja... 1
54. Żvizzera – Ukrajna... X
55. Brażil – Gana... 1
56. Spanja – Franza... 1

24/6/06 16:19  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja... 1
50. Arġentina – Messiku... 1
51. Ingilterra – Ekwador... 1
52. Portugall – Olanda... 2
53. Italja – Awstralja... 1
54. Żvizzera – Ukrajna... 2
55. Brażil – Gana... 1
56. Spanja – Franza... 1

24/6/06 16:51  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

49. Ġermanja – Żvezja 1
50. Arġentina – Messiku 1
51. Ingilterra – Ekwador 1
52. Portugall – Olanda 2
53. Italja – Awstralja 1
54. Żvizzera – Ukrajna 2
55. Brażil – Gana 1
56. Spanja – Franza 1

inextremisinzonacesarinimarellikwazimalahhaqtx

24/6/06 16:53  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

49. 1
50. 1
51. 1
52. 1
53. 2
54. 1
55. 1
56. 1

26/6/06 16:50  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Prosit mark. Qisek qtajthom wara li laghbu. Haqqek premju Nostradamus tas-sena 2006... the prophet with hindsight....

:)

26/6/06 20:44  

Itfa' kumment

<< Home