<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.6.06

TotoDinja 1-X-2


Ir-regoli huma sempliċi. Kull ma trid tagħmel hu li tikteb it-tbassira tiegħek: 1 jekk taħseb li se jirbaħ it-tim tax-xellug, 2 jekk tal-lemin, jew X jekk taħseb li l-partita tispiċċa f'dro. Il-partiti jidhru skond l-ordni li hemm fuq il-paġna tal-Fifa. Għalissa nimxu tmienja tmienja, imbagħad fit-tieni fażi nimxu skond ir-rawnds. Irridu niddeċiedu wkoll jekk fit-tieni fażi nippruvawx nobsru biss liema tim jgħaddi, jew inżommu l-opzjoni X jekk naħsbu li l-partita tispiċċa wara l-ħin barrani jew il-penaltis. Hemm 64 partita b'kollox, jirbaħ ovvjament min jaqta' l-aktar.

L-ismijiet tal-pajjiżi huma miktubin skond kif jidhru fir-raba' volum tad-dizzju EN-MT ta' Aquilina (pġ. 3794-98). Wara ħafna tlajja' u nżul għażilt li nħalli barra l-artiklu, sempliċement għax l-ismijiet qegħdin jittieħdu mingħajr kuntest u mhux bħala parti ta' sentenza.

Hawnhekk għandkom l-ewwel lista. Ħallu r-risposti tagħkom fil-kummenti... għandkom sas-6 jekk tridu tinkludu l-ewwel waħda!

1. Ġermanja – Kosta Rika
2. Polonja – Ekwador
3. Ingilterra – Paragwaj
4. Trinidad u Tobago – Żvezja
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju
6. Serbja u Montenegro – Olanda
7. Messiku – Iran
8. Angola – Portugall


P.S. Grazzi lil kull min aċċetta l-istedina biex ikun kontributur f'dan il-blogg. Bdejna bil-mod (xtaqt inniedi s-sit qabel imma kelli nagħmel ġurnata sħiħa nissielet mal-Blogger), iżda għandi fiduċja li r-ritmu għad jiżdied meta naslu għall-partiti l-kbar.

Kummenti: 16

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

It-tbassiriet tiegħi:

1. Ġermanja – Kosta Rika 1
2. Polonja – Ekwador X
3. Ingilterra – Paragwaj 1
4. Trinidad u Tobago – Żvezja 2
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju 1
6. Serbja u Montenegro – Olanda 2
7. Messiku – Iran 1
8. Angola – Portugall 2

9/6/06 15:26  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

1.G - KR 1
2.P - E 1
3. I - P 1
3. TT - Z 2
5. A - KA X
6. SM - O X
7. M -I 1
8. A - P 2

3 hooligans ga gew arrestati!

9/6/06 15:32  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Jiena ngħid:

1. Ġermanja – Kosta Rika 1
2. Polonja – Ekwador 2
3. Ingilterra – Paragwaj X
4. Trinidad u Tobago – Żvezja 2
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju 1
6. Serbja u Montenegro – Olanda X
7. Messiku – Iran 1
8. Angola – Portugall 2

9/6/06 16:16  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi Jacques u Rod.

Rod, bgħattlek stedina bl-email, irċevejtha?

9/6/06 16:26  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Ma tantx nifhem (ma nifhem xejn propjament) imma ha nittestja ftit il-fortuna biex nara niktibx biljett tas-Super5 il-gimgha d-diehla:

1. Ġermanja – Kosta Rika 1
2. Polonja – Ekwador 2
3. Ingilterra – Paragwaj 1
4. Trinidad u Tobago – Żvezja X
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju 1
6. Serbja u Montenegro – Olanda 2
7. Messiku – Iran X
8. Angola – Portugall 2

9/6/06 17:00  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Mela:

1. Ġermanja – Kosta Rika 1
2. Polonja – Ekwador 1
3. Ingilterra – Paragwaj 1
4. Trinidad u Tobago – Żvezja 2
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju 1
6. Serbja u Montenegro – Olanda 2
7. Messiku – Iran X
8. Angola – Portugall 2

9/6/06 17:06  
Blogger nigredo qal/qalet...

1. G - KR : X
2. P - E : 1
3. I - P : 1
4. TuT-Z : 2
5. A - KtA: X
6. SuM-O : 2
7. M - I : 1
8. A - P : 2

9/6/06 17:43  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Iva Twan, irċevejtha l-istedina li bgħattli :)

9/6/06 19:09  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

1. Ġermanja – Kosta Rika [gejt tard!]
2. Polonja – Ekwador X
3. Ingilterra – Paragwaj 1
4. Trinidad u Tobago – Żvezja 2
5. Arġentina – Kosta ta' l-Avorju X
6. Serbja u Montenegro – Olanda X
7. Messiku – Iran 1
8. Angola – Portugall 2

9/6/06 19:19  
Anonymous Maria qal/qalet...

2. X
3. 1
4. X
5. 1
6. 2
7. X
8. 2

9/6/06 21:17  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Baldu u jien biss irnexxielna nbassru r-rebħa ta' l-Ekwador :)

9/6/06 22:55  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Istja vera ha mmur naqta biljett tas-super5 nahseb :)

10/6/06 00:46  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

3. 1
4. 2
5. 1
6. X
7. 1
8. 2

10/6/06 10:43  
Blogger Arcibald qal/qalet...

U l-ewwel hamsa qtajthom! LOL

11/6/06 01:10  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Prosit xbin!! Qed tara kemm tifhem fil-futbol! Aktar minna ħej!

Lil Toni, Maria u Mark... mhux ġust li tibdew b'żvantaġġ għax ġejtu naqra tard, anzi jien xtaqt nibdew ħafna qabel (3 jew 4 ijiem qabel) imma ma kellix ċans intella' l-blogg sal-ġurnata ta' qabel il-ftuħ, imbagħad kelli problemi bil-Blogger. Ejja, jekk tridu... kunu onesti - kif ħsibtu li kienu se jispiċċaw il-logħbiet li tliftu?

11/6/06 03:14  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

Il-qaħbeċ Baldu! O_O

Ma nagħmlux mod li tajt xi ċempila lil ċertu Luciano?!

11/6/06 10:03  

Itfa' kumment

<< Home