<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7.7.06

Fallo

Berlin, Ġermanja: Aħbar interessanti għall-final tat-Tazza tad-Dinja 2006 li ser isseħħ hawn ġewwa Berlin nhar il-Ħadd li ġej. Għall-plejers tat-tim Franċiż, għall-ewwel darba fl-istorja, ir-referee mhux ser juża karti sofor u ħomor. Minnflok, ser jurihom il-Kartanzjan.

Għal dan, Zinedine Zidane deher eċitat u kkummenta li "għallinqas il-karta tingħata lili dak il-ħin stess u ma rridx noqgħod fil-kju id-dipartiment."

Barra dan, aħbar oħra interessanti hija l-waqa' ta' Grosso fl-aħħar minuti tal-logħba kontra l-Awstralja. Din issa daħlet fl-istorja u ħadet il-laqam ta' Colpo Grosso.

Kummenti: 1

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Għall-plejers tat-tim Franċiż, għall-ewwel darba fl-istorja, ir-referee mhux ser juża karti sofor u ħomor. Minnflok, ser jurihom il-Kartanzjan.

X'waħda daħħaktni xbin!

7/7/06 15:29  

Itfa' kumment

<< Home