<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

13.7.06

Għeluq

L-emozzjonijiet tal-kampjunat: plejers jiċċelebraw jew b'wiċċ ta' diżappunt, jiġġieldu jew jagħmlu ħbieb, partitarji jifirħu jew jitnikktu, kommentaturi jgħajtu l-kelma gowl f'diversi lingwi, bnadar jixxejru... kollu bil-mużika tas-silta One, tal-U2.

We're one, but we're not the same... u darba kull erba' snin, permezz tal-logħba sabiħa tal-futbol, id-dinja donnha tingħaqad daqsxejn aktar.
Grazzi lill-kontributuri u lill-qarrejja kollha ta' dan il-blogg. Il-kampjunat ta' din is-sena kien sabiħ ħafna, u ħadt pjaċir ngħixu hawnhekk, magħkom, fuq il-bloggosfera Maltija. Forsi erba' snin oħra nerġgħu nagħmluha.

Saħħiet.

Kummenti: 11

Blogger Maria qal/qalet...

Erba' snin oħra, Twanny?!? U t-Tazza tad-Dinja tan-nisa tas-sena li ġejja mhix Logħba Sabiħa?!? ;-))

13/7/06 09:58  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Kumment sessist.... nispera li tkun ix-xita waqt dawn il-loghob tal-futbol tan-nisa :) Wet t-shirt football... ideali!

14/7/06 13:24  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Erba' snin oħra, Twanny?!? U t-Tazza tad-Dinja tan-nisa tas-sena li ġejja mhix Logħba Sabiħa?!? ;-))

leqq... pjuttost redikola anzi. :)

14/7/06 14:47  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Twanny,

Titħajjar nagħmlu waħda fuq il-Kampjonat Ewropew 2008?

14/7/06 14:49  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Naqra rispett għan-nisa, pliż !!

Titħajjar nagħmlu waħda fuq il-Kampjonat Ewropew 2008?

Iva mela... imbagħad naraw sentejn oħra. U forsi nagħmlu qabża sa l-Iżvizzera u l-Awstrija, ma nkunux ħafna 'l bogħod. L-eremita għandu seba' mitt sena biex jerġa' jsir nomadu...

14/7/06 15:00  
Blogger Maria qal/qalet...

Biex nagħmilha ċara, jien qatt ma rajt logħba futbol, la ta' l-irġiel u lanqas tan-nisa, u ħadt sehem fil-blogg sempliċement sabiex nipprattika l-Malti. Nimmaġina li f'għajnejn ċerti persuni mżebblin in-nisa huma redikoli anki meta jiktbu dwar il-Logħba Sessista, imma din mhix problema tiegħi. Kienet esperjenza sabiħa anki għalija, b'eċċezzjoni waħda: dik tal-ħobbejn għarwenin u tal-kummenti bħal dawn. Forsi għamilt ħażin li ma ktibtx żewġ bloggati li kelli f'moħħi: dwar il-futbol u s-sessiżmu u dwar il-futbol u r-razziżmu...

14/7/06 17:08  
Blogger Erezija qal/qalet...

Amen to that

14/7/06 23:14  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

This comment has been removed by a blog administrator.

15/7/06 05:28  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

This has nothing to do with sexism or racism, but rather with human nature. It's just that we're one, but we're not the same... :)

15/7/06 06:07  
Blogger Maria qal/qalet...

Bilħaqq, min ġie wara n-nisa fil-klassifika, m'għandux id-dritt jitkellem dwar in-nisa u l-futbol :P

15/7/06 10:47  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Ħeqq, jien dejjem wara n-nisa niġi. :)

Ikolli ngħid, akkwistajtek lilek hawn! Mhux biżżejjed inzertajt għandi s-sieħba mill-Portugall! Le, tassew qiegħed sew! :)

15/7/06 15:27  

Itfa' kumment

<< Home