<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5.7.06

Id-Deni Malti

FacelessIllum tfaċċa karikaturista ġdid fuq il-MaltaMedia Online Network jismu Martin Attard. L-ewwel biċċa tiegħu hija propju dwar il-Werld Kapp minn perspettiva Maltija u allura ħsibt li xieraq ngħid xi ħaga dwarha fuq dan il-blogg ukoll. U hekk għadni kemm għamilt, hux?

Jekk tittawwlu sal-websajt u tgħidulu hello ċert li jieħu pjaċir jisma' mingħand sħabi l-bloggejja.

Kummenti: 8

Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Back to the drawing board for Martin. What's with caricaturing the obvious? Isn't Gorg Mallia enough for that? How about something new?

now if ajjut (aka olivari) could draw.... that would be another story!

5/7/06 18:16  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

Jacques, whatever is "obvious" for wankellectuals is not necessarily obvious for mere mortals, of which there is an abundant majority in this world.

I thought you'd know this already as a lawyer. ;-)

5/7/06 19:32  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

My point remains. Mere mortals have been "entertained" with what passes for caricature in Malta but which is NOT. While a caricature should be a grotesque representation of the truth, most cartoons in Malta (and I have Gorg Mallia in mind) still limit themselves (on most occasions) to just depicting the thing as is... there is no caricature value - maybe because our life is sadly a caricature in itself.... but I believe worse than that - it is because we are scared of the caricature.

You want to know what a real caricature is? look at Claire Bonello's poster - Vote George Get Lorry. That was humour making a point. Most times it hurts.

But you are right. We will go on illuding ourselves that because we can make fun of "gahan and marija" we know the value of the caricature.

Bollocks to that.

PS. How all this is related to the law is beyond my wankellectual intellect. On the other hand I do find it a bad habit of interlocutors that they slip in the lawyer thing into the argument. I know what is a caricature because humour, irony, sarcasm and wit are a hobby I have practised since biying my first MAD magazine. The jokers at the law faculty have absolutely nothing to do with it.

Keep smiling.

5/7/06 20:56  
Blogger Arcibald qal/qalet...

I saw. I sketched. I made a disaster (and no-one got it).

btw kif spiccajt fl-istorja jien? lol

5/7/06 23:24  
Blogger Erezija qal/qalet...

jiena ma jacques naqbel... good luck lill-Martin Attard u forsi bl-esperjenza jitjieb... mhux facli tkun karikaturista....

trid ikollok xi haga valida u originali xi tghid

6/7/06 10:20  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

Point/s well made.

Bil-Malti ngħidu mar raġuni m'hemmx forza, hux?

I should not have characterized Martin Attard as a caricaturist. The term he actually uses for his drawings is "comics". So I suppose I unfairly attributed qualities to his work that he's not necessarily working with or towards.

Veru trid toqgħod bil-pinna u l-klamar miegħek Jacques. Ma nissugrax nerġa' ngħidlek "veru avukat" għax bħal xejn terġa' taqbeż fuqi! ;-)

(Illum għandi attakk skizzolingwistiku! Skużawni. Tort ta' Olivari!!)

6/7/06 10:39  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Ibdew wahhlu kollox fija kull meta jinqala xi zikk ta'! :)

6/7/06 11:29  
Blogger Erezija qal/qalet...

kien hemm terremot il-bieraħ fuq Pluto... qegħdin jaħsbu li kellek x'taqsam baldu...

6/7/06 11:54  

Itfa' kumment

<< Home