<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.7.06

Italia Campione del MondoItalja 1 Franza 1 (5-3 pen.)

Ma kinitx partita ta' barra minn hawn, imma kienet mimlija drama, u għalija, final wisq isbaħ minn dawk ta' l-aħħar erba' edizzjonijiet tal-Werld Kapp (ċjoè, dawk li niftakar).

B'xorti ħażina l-filmati meħudin mit-televiżjoni ta' l-Ekwador tneħħew mill-internet wara pressjoni mingħand il-Fifa. Hawnhekk għandkom vidjo ta' l-isbaħ siltiet (u waħda kerha) meħud mill-iSky Taljan:Id-daqqa ta' ras ta' Zidane (mhux dik li ssejvja Buffon ftit minuti qabel) ... mais pourquoi?Stampa li rċevejt mill-Ingilterra...... u l-għada, il-kuġin tiegħi ta' 7 snin beda jimita lil Zidane, jiġri lejja qisu barri u jtini daqqa daqqun f'sidri, darba wara l-oħra... Prosit ta' l-eżempju li tajt lit-tfal, Zizou. Jekk jirriżulta veru li l-kumment ta' Materazzi kien wieħed razzista, nispera li l-Fifa tieħu azzjoni kontrih...

Iċ-ċelebrazzjonijiet tat-tim Taljan (Caressa: «Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene... abbiamo vinto tutti!»)Striscioni al Circo Massimo:U fil-fehma umli tiegħi, mingħajr dubju, l-aqwa plejer tal-kampjunat:Gianluigi Buffon


Il-klassifiċi tal-1X2 ġejjin dalwaqt...

Kummenti: 0

Itfa' kumment

<< Home