<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.7.06

Spariġġ għat-tielet postImsejknin il-Portugiżi... lagħbu futbol eleganti ħafna -avolja ftit maħmuġ-, mhux biss il-bieraħ iżda tul il-kampjunat kollu. Forsi bir-raba' post ikunu sodisfatti, imma li kieku skorjaw il-gowls li kien ħaqqhom daqskemm ikkontrollaw kull partita u għamlu pressjoni fl-attakk, kieku l-lejla jagħtu logħba tajba ħafna (u żgur aktar fluwida) lill-Azzurri.

Għalkemm naħseb li l-logħba tal-lejla se tkun sabiħa xorta waħda. Il-finali tat-Tazza tad-Dinja għandhom tendenza li jkunu speċi ta' anticlimax... imma din is-sena, it-Taljani se joħorġu b'ġuħ ta' nagħam, u żgur mhumiex se jidfnu rashom fil-ħaxix tal-piċċ. U rridu jpattu għad-disfatta tal-finali ta' l-Ewro 2000...


FORZA AZZURRI.


Mit-Times tal-bieraħ (ħajr lil Max L. Fly):


Kummenti: 2

Blogger Arcibald qal/qalet...

Issa naraw issa naraw Twan... ghandhom habta jaqghu ghan-nejk fl-iktar punt krucjali t-Taljani. M'ghidt xejn imma jien... shhh :)

9/7/06 16:49  
Blogger Kenneth qal/qalet...

Ħasra li l-kontenut tal-kartuwn ilu xi ġimagħtejn jinxtered f'e-mail f'verżjoni miktuba :)

10/7/06 00:30  

Itfa' kumment

<< Home