<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4.7.06

TotoDinja 1-X-2 – Semi-finaliSkużawni tad-dewmien. Baqa' 4 partiti... hawnhekk il-klassifika wara 60 logħba:

39 ... Arċibald
37 ... J'Accuse
36 ... Mandraġġar
36 ... Maqluba
35 ... Xifer
33 ... Rod Mallia
32 ... Maria
31 ... L-Imżebbel
31 ... Nigredo
30 ... Toni Sant
24 ... Ereżija

Il-kupun li jmiss:

61. Ġermanja - Italja
62. Portugall – Franza

Kummenti: 10

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

61. Ġermanja - Italja ..... 2
62. Portugall – Franza ..... 1

4/7/06 17:00  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Ta' l-Imżebbel:

61. Ġermanja - Italja ..... 1
62. Portugall – Franza ..... 2

4/7/06 17:00  
Anonymous Maria qal/qalet...

61. X
62. 2

4/7/06 17:06  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

61. X
62. 2

4/7/06 17:07  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

61. Ġermanja - Italja ..... 2
62. Portugall – Franza ..... 1

4/7/06 17:08  
Blogger Arcibald qal/qalet...

61. Ġermanja - Italja ..... 2
62. Portugall – Franza ..... 1

4/7/06 17:35  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

61. Ġermanja - Italja X
62. Portugall – Franza X

Qed naħseb li forsi xieraq ikun hemm stilla ħdejn isem Ereżija biex nindikaw li ma ħax sehem fuq 60 logħba u allura għalhekk qed jidher l-aħħar, mhux għax injorant bħali. ;-)

4/7/06 17:43  
Blogger Erezija qal/qalet...

grazzi ton ghall-appogg morali :) imma tord tieghi li bdejt tard!!!

hawn huma l-voti tieghi:

61. Ġermanja - Italja 2
62. Portugall – Franza 2

4/7/06 18:01  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

61 Germanja Italja 2
62 Portugall Franza 2

4/7/06 20:34  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

61. Ġermanja - Italja ..... 2
62. Portugall – Franza ..... 2

4/7/06 22:02  

Itfa' kumment

<< Home